Hopp til hovedinnhold

Potenser

Potenser gjør det enklere å regne med veldig store eller bittesmå tall, noe som det f.eks. er mye av i dataverdenen. I tabellen under finner du eksempler på bransjer som bruker potensregning, og hva de bruker det til.

Bransje Hva brukes det til?
Transport
 • Beregning av framtidig trafikkmengde      
Økonomi
 • Vekstkurver
 • Økonomisk analyse ifm investeringsprosjekter
 • Nåverdiberegninger
 • Renteregning
 • Rentejustering av priser
Bygg
 • Beregning av areal og volum
 • Beregning av vindhastighet
 • Styrkeberegninger
HMS
 • Bakterievekst
 • Konsentrasjonsberegninger på feks medisiner
 • Beregning av helsefare knyttet til kjemisk stoff
 • Fortynning av kjemikalier
 • Halvveringstider til radioaktive stoffer
 • Beregning av hvor dypt røntgenstråler går
 • Beregning av brannmotstand
 • Beregning av lydnivå
Energi
 • Beregning av vannføring
 • Beregne nåverdi av effekttap
 • Beregne hysteresetap i elektriske maskiner
 • Flomvurdering
 • Virkningsgrad på kraftstasjoner
 • Prismodeller og optimering
IKT
 • Konvertering mellom titallssystemet og det binæret tallsystemet
 • Konstruksjon av mikro- og nanoelektronikkretser
 • Regne på plass eller hastighet i kB, MB, GB, GB/s etc
 • Studere egenskapen til internettrafikk