Hopp til hovedinnhold

Differensialligninger

Differensialligninger er svært ofte brukt til å lage ulike simuleringsprogrammer som brukes innenfor mange bransjer. I tabellen under finner du eksempler på bransjer som bruker differensialligninger, og hva de bruker det til.

Bransje Hva brukes det til?
Kraftverk
 • Simulering av drift av kraftverk
 • Modellering av kjemiske reaktorer
 • Modellering av prosesser for vannbevegelser i elv og terreng
 • Prising av opsjoner
Havbruk
 • Foringsmodeller hos oppdrettsfisk
Bygg
 • Problemstillinger som har med tidsdimensjon å gjøre, feks jordskjelv
 • Styrkeberegninger og beregninger av deformasjoner
Helse
 • Sannsynlighetsberegning, f.eks. hvordan en sykdom kommer til å utvikle seg i befolkningen
 • Statistiske analyser
 • Modellering av spredning av kjemikalieutslipp
 • Utledning av ligninger for utregning av legemiddelkonsentrasjon
 • Utvikling av bakteriepopulasjoner
 • Prosessering av bildedata (sykehus)
 • Varme- og røykutvikling (brann)
 • Beregning av lyd og akustikk
 • Beregning av massebalanse ved vannbehandlings- eller avløpsreneseanlegg
Elektro
 • Beregning av elektromagnetiske felt
 • Beskrive oppførselen til elektriske kretser
 • Fjerne uønskede signaler/støy
 • Båndbredde- og køanalyse ved flytting av data
Biologi
 • Populasjonsdynamikk
 • Biologiske responser
Petroleum
 • Beregne trykk og strømningsrater
 • Beregning for bore- og gassprosesser
 • Beregne degraderingshastigheten for utstyr
IKT
 • Spillprogrammering
 • Nevrale nettverk (kunstig intelligens)
 • Lage programmer som løser differensialligninger slik at ingeniører kan gjøre simuleringer
 • For å forstå hvordan trafikken i internett endrer seg
 • Baneberegning for droner