Energikonferanse for Lektor2-skoler

Det er med stor glede at vi kan invitere til ny fagkonferanse om tema energi i samarbeid med Olje- og energidepartementet.

Tid: Torsdag 24. januar kl. 10.00 – 15.45 (registrering fra 09.30)

Sted: Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen

Camilla Moe, Statkraft Camilla Moe, Statkraft

Konferansen er nå fulltegnet.

På konferansen vil fremragende fagfolk belyse energisektoren fra ulike innfallsvinkler. Dere kan se fram til å høre om hvordan OED jobber med å utforme norsk energipolitikk for framtiden, og bli inspirert av Andreas Wahls vitenshow om energi. Skagerak Naturgass skal forklare hvorfor biogass er det mest bærekraftige transportalternativet, og Nasjonalt Vindenergisenter skal vise at vindkraft er fossilutdriver nummer en! Vi skal lære mer om muligheter og utfordringer knyttet til hydrogen som energibærer og høre hva Equinor tenker om navnbytte, innovasjon og strategier framover. 

I tillegg til muligheten for faglig påfyll vil det selvsagt også settes av tid til diskusjon og erfaringsdeling med andre Lektor2-lærere. Hva betyr denne kunnskapen for undervisningen om tema energi? Hva er suksesskriteriene for et godt energi-oppdrag til elevene? Hvilke praktiske aktiviteter er gode å gjennomføre med elevene for å øke forståelsen av disse temaene?

Konferansen er gratis, og Naturfagsenteret dekker reisekostnader for inntil to lærere fra hver skole. Deltakerne/skolene ordner selv billetter til transport osv. Skolen sender en faktura på de samlede reisekostnadene rett etter konferansen, med frist 1.mars 2019. Fakturainformasjon finner dere til høyre på denne siden. Denne vil også bli sendt til alle deltakerne.

Velkommen til en lærerik dag på Gardermoen!