Energikonferanse for Lektor2-skoler

Vi gjentar fjorårets suksess og inviterer til ny fagkonferanse om tema energi i samarbeid med Olje- og energidepartementet (OED).

Tid: Mandag 29. januar kl. 10.00 – 16.00 (registrering fra 09.30)

Sted: Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen

Camilla Moe, Statkraft Camilla Moe, Statkraft

Vi har plass til 140 deltakere og fyller opp etter førstemann-til-mølla prinsippet. Konferansen er nå fulltegnet. Dersom du har meldt deg på og ser at du allikevel ikke har anledning til å stille er det fint om du gir beskjed til post@lektor2.no slik at vi kan gi plassen videre.

På konferansen vil fremragende fagfolk belyse energisektoren fra ulike innfallsvinkler. Dere kan se fram til å høre hva OED tenker om sektorens framtidige satsingsområder, og Sunniva Rose skal dele sine tanker om kjernekraft. Statkraft vil fortelle om teknologiutviklingen innen vindkraft, og Institutt for energiteknikk vil dele sine visjoner for hvordan de ser for seg morgendagens plusshus, batteriteknologi og lokalsamfunn som er selvforsynte med energi. 

I tillegg til muligheten for faglig påfyll vil det selvsagt også settes av tid til diskusjon og erfaringsdeling med andre Lektor2-lærere. Hva betyr denne kunnskapen for undervisningen om tema energi? Hva er suksesskriteriene for et godt energi-oppdrag til elevene? Hvilke praktiske aktiviteter er gode å gjennomføre med elevene for å øke forståelsen av disse temaene? Som et utgangspunkt for diskusjonen blir det presentert et eksempel på et Lektor2-samarbeid mellom skole og energibedrift. 

Konferansen er gratis, og Naturfagsenteret dekker reisekostnader for inntil to lærere fra hver skole. Deltakerne/skolene ordner selv billetter til transport osv. Skolen sender en faktura på de samlede reisekostnadene rett etter konferansen. Frist 1.mars. Fakturainformasjon finner dere til høyre på denne siden, den vil også bli sendt til alle deltakerne.

Velkommen til en lærerik dag på Gardermoen!

 

Her kan du lese om fjorårets samling.