Elevspørreundersøkelsen

Skoleåret 2020/21 vil ikke elevspørreundersøkelsen bli gjennomført  

De siste årene har vi bedt alle elevene som deltar i Lektor2 om å svare på spørreundersøkelsen vår. Dette har gitt oss mye nyttig informasjon om hvordan ordningen fungerer og hva som kan forbedres. Vi vet at elevene ofte blir bedt om å svare på ulike undersøkelser, så inneværende skoleår har vi bestemt at vi ikke gjennomføre elevspørreundersøkelsen.

For de av dere som ønsker å gjennomføre en undersøkelse internt har vi laget noen forslag til spørsmål dere kan bruke (se vedlegg).