Økonomirapport for skoleåret 2020/21

Alle deltakende skoler som mottar midler skal sende inn en enkel økonomirapport som viser hvordan de tildelte midlene for skoleåret 2020/21 er brukt.

Økonomirapporten skal leveres innen 15.06.2021. Hvis ikke hele støttebeløpet er benyttet, overføres midlene til neste skoleår.

Størrelsen på støttebeløpet og informasjon om hvordan midlene kan brukes står beskrevet i kontrakten som skolen har inngått med Naturfagsenteret (se punkt 4 i tilsendt kontrakt).

Lenke til økonomirapporten: Økonomirapport 2020/2021