Økonomirapport for skoleåret 2021/22

Alle deltakende skoler som mottar midler skal sende inn en enkel økonomirapport som viser hvordan de tildelte midlene for skoleåret 2021/22 er brukt. Økonomirapporten for skoleåret 2021/22 står åpen en stund til slik at skoler som ennå ikke har rapportert har anledning til å levere rapport. Midler for skoleåret 2022/23 skal rapporteres innen 15.06.2023, rapportskjema åpnes i 2023.

Økonomirapporten skal leveres innen 15.06.2022. Hvis ikke hele støttebeløpet er benyttet, overføres midlene til neste skoleår.

Størrelsen på støttebeløpet og informasjon om hvordan midlene kan brukes står beskrevet i kontrakten som skolen har inngått med Naturfagsenteret (se punkt 4 i tilsendt kontrakt).

Lenke til økonomirapporten: Økonomirapport 2021/2022