Når er det samling for Lektor2-skoler i din region?

Skolene inviteres til å delta på to regionsamlinger i løpet av skoleåret 2017/18.

Høstsamling: Obligatorisk for alle skoler som mottar økonomisk støtte å delta med to lærere som er involvert i planlegging og gjennomføring av Lektor2-opplegg på skolen. 
NB! I noen regioner vil koordinator avtale møter med hver enkelt skole i stedet for å arrangere høstsamling.

Vårsamling: Obligatorisk for alle skoler (også nettverksskoler) å delta med to lærere som er involvert i planlegging og gjennomføring av Lektor2-opplegg på skolen. 


Hva innebærer regionsamling?
Programmet på regionsamlingene vil variere noe fra region til region. Hovedpoenget er å få didaktisk påfyll, tilbakemeldinger og utveksle erfaringer knyttet til planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningsopplegg etter Lektor2-modellen.

Mange regioner pleier i tillegg å invitere aktuelle aktører fra regionen til å presentere seg på samlingen. 

De fleste regionsamlingene går over en dag og inkluderer lunsj. Deltakelse på samlingene er gratis.


Refusjon av reisekonstnader
Reiseutgifter (transport og evt overnatting) dekkes av Naturfagsenteret. Naturfagsenteret dekker ikke kostgodtgjørelse. Det er en egenandel pr. reise pr. deltaker på kr.400,-. Skolen sender en faktura for samlede reiseutgifter. Merk fakturaen med reise og skolens navn. Siste frist for å sende faktura på reiser er 15.mai 2018.

Se vedlegg for fakturainformasjon.


Regionsamlinger 2017/18
For skoleåret 2017/18 er følgende regionsamlinger planlagt (lista oppdateres fortløpende):

Fylke Dato Sted Kontakt
Møre og Romsdal 28. september  


Ingeborg Johannessen: 
ingeborg.johannessen@ue.no

Rogaland

3. oktober  


Asbjørn Velde: 
asbjoern.velde@rogfk.no

Ytre Helgeland 12. oktober  

Liv Hov: liv.hov@me.com

Oslo 12. oktober Universitetet i Oslo


Anette Braathen: 
anette.braathen@naturfagsenteret.no

Buskerud 13. oktober  


Erlend Eggen: 
erlend.eggen@ue.no

Vestfold 17. oktober  


Berit Reitan: 
berit.reitan@naturfagsenteret.no

Finnmark 17. oktober Alta


Geir Sagelv: 
geir@sagelv.no

Telemark 18. oktober  


Berit Reitan:
berit.reitan@naturfagsenteret.no

Lofoten 18. oktober  

Liv Hov: liv.hov@me.com

Trøndelag 20. oktober Scandic Hell

Frank Norbeck: 
frank.norbeck@ue.no

Ofoten, Vesterålen, 
Lødingen og Harstad
24. oktober Tjeldsundbrua


Liv Hov: liv.hov@me.com
Geir Sagelv: geir@sagelvno

Indre Helgeland 30. oktober   Liv Hov: liv.hov@me.com
Salten 31. oktober  

Liv Hov: liv.hov@me.com

Troms  31. oktober  Tromsø


Geir Sagelv: 
geir@sagelv.no

Meløy 1. november  

Liv Hov: liv.hov@me.com


Skolene blir kontaktet av koordinatoren i regionen for nærmere program og påmelding.