Fagkonferanse om tema energi for Lektor2-skoler

Vi gjentar fjorårets suksess og inviterer til ny fagkonferanse om tema energi i samarbeid med Olje- og energidepartementet (OED).

Sted: Radisson Blu på Gardermoen

Tid: 29. januar 2018

Endelig program og påmelding til samlingen kommer her i løpet av oktober.

Vi er godt i gang med planleggingen av en ny fagkonferanse. Målet for konferansen er å gi deltakerne relevant og oppdatert informasjon fra energisektoren, presentere ny forskning og gi lærerne økt kunnskap om teknologiske nyvinninger. Innleggene er valgt på bakgrunn av tilbakemeldinger fra lærerne som deltok på den forrige fagkonferansen.

Dere kan se fram til å høre om hva OED tenker om sektorens framtidige satsingsområder, og Sunniva Rose skal dele sine tanker om kjernekraft. Statkraft skal presentere sine visjoner og prosjekter innen vindkraft, og Institutt for energiteknikk skal fortelle hvordan de ser for seg morgendagens plusshus, batteriteknologi og lokalsamfunn som er selvforsynte med energi. I tillegg vil en lærer og samarbeidspartner presentere sitt Lektor2-opplegg med energi som tema, noe som kan være et godt utgangspunkt for erfaringsdeling deltakerne imellom.

Konferansen er gratis og reiseutgifter dekkes av Naturfagsenteret.

Vi gleder oss!

Her kan du lese om fjorårets samling.