Oppstartssamling for nye Lektor2-skoler 2017/18

KS Agenda Møtesenter, torsdag 14. september 2017

Årets oppstartsamling for nye Lektor2-skoler er gjennomført.

Vedlagt finner dere presentasjonene fra samlingen. Deltakerne fikk:

  • informasjon om Lektor2
  • introdusert det didaktiske verktøyet vi bruker i utviklingen av undervisningsopplegg mellom skole og arbeidsliv
  • påfyll fra forskningsfronten vedrørende elevers motivasjon og interesse for realfag, og hvordan utforme undervisningsopplegg tilpasset alle elevtyper
  • tid til å bli kjent med koordinator, og starte planleggingen av eget Lektor2-opplegg
  • diskusjon og erfaringsutveksling med andre lærere 

Takk til alle deltakere for en positiv og nyttig dag!