Undervisningssamarbeid

Her finner du beskrivelser av undervisningssamarbeid som er utviklet etter Lektor2-modellen. 

For flere tips til koblinger mellom ulike tema og samarbeidspartnere, se Idèbank.

Undervisningsopplegg
Frank - beregning planter

Urban dyrking av nytteplanter som småskala klimatiltak

Mikrogartneriet ønsket råd fra elevene på Strinda videregående skole om hvordan produsere mest mulig urter på mest mulig miljøvennlig måte.

Av: Frank Norbeck, Bjørn Pedersen, Elida Arstad Skøien
Fag og trinn: Naturfag, matematikk, geografi, norsk, Vg1 ST/ID
Skole: Strinda videregående skole
Samarbeidspartner: Mikrogartneriet, Cirius - Plantebiosenteret ved NTNU, Trondheim kommune

Undervisningsopplegg
Asbjørn - fisk i håv

En innføring i lakseoppdrett og en enkel kvalitetsanalyse

Grieg Seafood trenger hjelp av elevene ved Strand videregående skole til å utføre kvalitetskontroll på oppdrettsanlegget.

Av: Yngvar Stavset Svendsen (Strand vgs), Siri Sangnæs (Strand vgs), Asbjørn Velde (Lektor2-koordinator Rogaland)
Fag og trinn: Naturfag og matematikk, Vg1
Skole: Strand videregående skole
Samarbeidspartner: Grieg Seafood

Undervisningsopplegg
Erlend - arbeid med oppdraget

Etablering av snøscooterløype

Elevene på Numedal videregående skole ga innspill til utmarkskonsulenten i Nore og Uvdal kommune om hvor det var mest hensiktsmessig å etablere snøscooterløype. 

Av: Inger Sjaavaag og Marte Rognerud
Fag og trinn: Naturfag YF og SF, Vg1
Skole: Numedal videregående skole
Samarbeidspartner: Nore og Uvdal kommune

Undervisningsopplegg
Liv - Nex - fabrikken

Bærekraftig vindusutskifting/produktvalg

Nexans Rognan ønsker at elevene ved Rognan ungdomsskole leverer en anbefaling om bedriften bør skifte ut vinduene i fabrikklokalet.

Av: Rita Johansen, Per Atle Strand Skalmerås og Frank Borkamo
Fag og trinn: Matematikk, naturfag, samfunnsfag og krle, 9. trinn
Skole: Rognan Ungdomsskole
Samarbeidspartner: Nexans Rognan

Undervisningsopplegg
Liv - bsc - elever ute

Salmo salar - Etablering av matfiskanlegg

Salmon Center AS trengte hjelp av elevene på Bodø Voksenopplæring for å etablere et nytt visningsanlegg for laks.

Av: Kirsti A. Pettersen og Ole E. Thune
Fag og trinn: Matematikk og naturfag, G2 og G3 – jobber etter kompetansemål 10. trinn
Skole: Bodø voksenopplæring
Samarbeidspartner: Salmon Center AS

Undervisningsopplegg
Cathrine - husmodell3

Hvordan erstatte oljefyr med miljøvennlige energikilder i eldre boliger?

Asker kommune trengte hjelp av elevene ved Borgen ungdomsskole for å fase ut bruk av oljefyr i kommunen.

Av: Cathrine Jansen
Fag og trinn: Naturfag/ Kunst og håndverk, 10. trinn
Skole: Borgen ungdomsskole. Ansvarlig lærer Anita Grønnseth og Anna Emilie Lium
Samarbeidspartner: Miljøavdelingen Asker kommune

Undervisningsopplegg
Samfundet skole

Avfallshåndtering og energigjenvinning

8. klasse ved Samfundets skole hjelper Returkraft med å kartlegge befolkningens avfallssortering.

Av: Anne Vegusdal
Fag og trinn: Matematikk og naturfag, 8. trinn
Skole: Samfundets skole
Samarbeidspartner: Returkraft

Undervisningsopplegg
Halden

Bilsimulator

Elevene ved Halden videregående forsker på siumleringsteknologi i samarbeid med IFE.

Av:Svein Tore Gåsvik Narvestad og Elena Rosnes
Fag og trinn: Teknologi og Forskningslære2, Informasjonsteknologi2
Skole: Halden videregående skole
Samarbeidspartner: IFE (Institutt for Energiteknikk)

Undervisningsopplegg
Elgbeitetaksering

Elgbeitetaksering

Elever ved Gimle skole kartlegger elgbestanden sammen med Faun Naturforvaltning.

Av: Kerstin Laue
Fag og trinn: Naturfag og matematikk, 8. trinn
Skole: Gimle skule
Samarbeidspartner: Faun Naturforvaltning AS

Undervisningsopplegg
Sogndal

Energi til oppvarming av bygg

Elevene ved Sogndal videregående skole vurderer ulike måter å varme opp det nye skolebygget, på oppdrag fra Veidekke og arkitekskontoret 4B.

Av: Torunn Grut og Øystein R. Johnsen
Fag og trinn: Naturfag, Vg1
Skule: Sogndal vidaregåande skule
Samarbeidspartner: Sognekraft AS

Undervisningsopplegg
Fossilfri kollektivtransport

Fossilfri kollektivtransport

Ruter trenger innspill fra elevene ved Heltberg Gymnas om hvordan de kan nå målet om å bli fossilfri innen 2020.

Av: Helene A. Strindberg, Live Jensen og Kristine B. Kostøl
Fag og trinn: Naturfag og matematikk, Vg1
Skole: Heltberg Gymnas, Oslo
Samarbeidspartner: Ruter AS

Undervisningsopplegg
Menstad - Skanska

Grunnarbeid - bygg

Skanska etablerte lokalkontor på Menstad ungdomsskole.

Av: Kerstin Laue
Fag og trinn: Matematikk, norsk og utdanningsvalg, 9. trinn
Skole: Menstad ungdomsskole
Samarbeidspartner: Skanska

Undervisningsopplegg
Kartlegging av naturtyper

Kartlegging av naturtyper

Elever ved Hersleb videregående skole gir råd til Naturhistorisk museum angående plassering av nytt klimasenter.

Av: Kari Beate Remmen (ILS, Universitetet i Oslo), Heidrun A. Ullerud (NHM), Johanne H. Nitter og Tore Hana (Hersleb vgs).
Fag og trinn: Naturfag og geografi, Vg1
Skole: Hersleb videregående skole
Samarbeidspartner: Naturhistorisk museum (NHM)

Undervisningsopplegg
Mikroplast

Mikroplast

NIVA trenger hjelp av Solvang ungdomsskole til å teste ut nytt utstyr for kartlegging av mikroplast.

Av: Kjersti S. Bækkedal og Silje Hesenget Rosness (Solvang ungdomsskole), Kari Beate Remmen (UiO).
Fag og trinn: Naturfag, 10. trinn
Skole: Solvang ungdomsskole
Samarbeidspartner: Norsk Institutt for Vannforskning, NIVA, avd. Oslo.

Undervisningsopplegg
Nord-Odal 2

Praktisk geometri - Multifunksjonell ballvegg

Nord-Odal ungdomsskole får ny ballvegg i samarbeid med Mapei.

Av: Ingunn Hermansen
Fag og trinn: Matematikk og naturfag, 9. trinn
Skole: Nord Odal ungdomsskole
Samarbeidspartner: Mapei AS

Undervisningsopplegg
Å rekonstruere et utdødd dyr

Å rekonstruere et utdødd dyr

Biologielevene ved Hersleb videregående skole tolker fossilfunn sammen med forsker fra Naturhistorisk museum.

Av: Kari Beate Remmen (ILS, UiO), Lene Liebe Delsett (NHM).
Fag og trinn: Biologi 1, Vg2
Skole: Hersleb videregående skole
Samarbeidspartner: Naturhistorisk museum

Undervisningsopplegg
Nord-Troms

Utredning av mulig vegtunnelløsning

Fysikkelevene ved Nord-Troms videregående skole samarbeider med Statens vegvesen om utredning av ny vei.

Av: Geir Sagelv
Fag og trinn: Fysikk 1, Vg2
Skole: Nord-Troms videregående skole
Samarbeidspartner: Staten vegvesen